CENOVNIK USLUGA

Cenovnik usluga Cardio MM
Naziv usluge Cena u dinarima
Pregled interniste-prvi 3.500,00
Kontrolni pregled do 15 dana 2.500,00
Vektorkardiogram 3.000,00
Kućna poseta u naselju 7.000,00
Kontrolni specijalistički kućni pregled do 10 dana 6.000,00
Pregled kardiologa 3.500,00
Komplet kardiološki paket (UZV srca + Kardiloški pregled + H-Ekg ili H-TA ) 9.800,00
Mali kardiološki paket 6.000,00
Holter-24-satni EKG 4.200,00
Holter-24-satni Krvnog pritiska 3.600,00
Ultrazvuk srca 3.500,00
EKG u ordinaciji sa očitavanjem 1.000,00
EKG u ordinaciji bez očitavanja 700,00
Davanje i.v. injekcije u ordinaciji 1.200,00
Davanje i.v. injekcije u kućnim uslovima 1.400,00
Davanje i.m. injekcije sa analgetikom 1.400,00
Infuzija u ordinaciji 1.400,00
Infuzija na terenu 2.200,00
Uzimanje krvi iz vene 300,00
I.M.injekcija sa Longacefom 1.700,00
Davanje I.M.injekcije u ordinaciji 700,00