CENOVNIK USLUGA

Cenovnik usluga Cardio MM
Naziv usluge Cena u dinarima
Pregled interniste-prvi 2.500,00
Kontrolni pregled do 15 dana 1.500,00
Vektorkardiogram 2.500,00
Kućna poseta u naselju 4.000,00
Kontrolni specijalistički kućni pregled do 10 dana 3.500,00
Pregled kardiologa 2.500,00
Komplet kardiološki paket 8.300,00
Mali kardiološki paket 4.800,00
Holter-24-satni EKG 3.800,00
Holter-24-satni Krvnog pritiska 3.600,00
Ultrazvuk srca 2.500,00
EKG sa očitavanjem 700,00
Sistematski pregled EKG, ultrazvuk 4.500,00
EKG u ordinaciji bez očitavanja 500,00
Davanje i.v. injekcije u ordinaciji 1.000,00
Davanje i.v. injekcije u kućnim uslovima 1.200,00
Davanje i.m. injekcije sa analgetikom 1.200,00
Infuzija u ordinaciji 1.200,00
Infuzija na terenu 2.000,00
Uzimanje krvi iz vene 300,00
Internisticki paket pregled, EKG, Ultrazvuk 4.500,00
I.M.injekcija sa Longacefom 1.700,00
Davanje I.M.injekcije u ordinaciji 600,00