Stručni radovi

Stručni radovi gde je autor i koautor Prim. Dr. Zorka Pekmezović Mr. Sci. Med.
Autor Naziv rada Objavljen
Bekan Zorka Koncentracija poliamina u tumorima kože i potkožnog tkiva kod ljudi. Magistarski rad.Medicinski fakultet u Sarajevu,1980.
Potkonjak D.,Pekmezović Z. Filipović N Determination of polyamine concentration in different human skin disease states Institut za farmakologiju Medicinskog fakulteta, Sarajevo. HH „26 october „Čapljina. 8the Congres of Yugos.Pharmac.Soc.,sept.1982.,181-183.
Pekmezović Zorka Ventrikularni poremećaji srčanog ritma i simptomatske ishemije miokarda odredjivani kontinuiranom elektrokardiografijom kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom i hipertrofijom leve komore. Zbornik radova.Monografija Hipertenzija i hipertrofija leve komore,Niška Banja, 29-31. Maj 1997.299-305.
Pekmezović Zorka Trombolitička i antikoagulantna terapija u akutnom koronarnom sindromu ZC „Južni Banat“ Pančevo. II Kongres udruženja za aterosklerozu Srbije i Crne Gore, Beograd,12-15.decembar 2004. Rad u celosti objavljen u časopisu HALO 94.
Z.Pekmezović, Z.Nestorović, M.Platiša, J.Andrejić, M.Ristić, S.Marinković Koncentracija poliamina u tumorima kože i potkožnog tkiva kod ljudi. Dislipidemija kao riziko faktor u Akutnom koronarnom sindromu.
Pekmezović Z., Gavrilović S., Ristić M.*, Suslov A. Bakić D., Zilovic D Asimptomatska ishemija miokarda intoksiciranog vinil-klorid-monomerom. Aktuelnosti u kardiologiji, Balneoklimatologija, Niška Banja, maj 2007,Volumen 31, Broj 2. 9-10..
Pekmezović Zorka Disease Still Increasing.Could It Be Prevented? 7th International Congress on Coronary Artery Disease,Medimond S.r.l Monduzzi Editore,International Proceedings Division,Bologna,2007,49-52
Pekmezovic Z., Mate M., Ristic M., Andrejic J Gojaznost kao nezavisni faktor rizika za pojavu kardiovaskularnih oboljenja. Aktuelnosti u kardiologiji, Balneoklimatologija, maj 2007, Volumen 31, Broj 2. 246-251
M., Zoric B., Jovovic M., Pirnat, Spasenovic B., Katunac, M.Pekmezovic, Z.Mate M.Dimitrijevic Z. Potencijal za aterosklerozu u komparativnoj studiji hipertenzivnih inormotenzivnih pacijenata. U fokusu lipidogeneza. Aktuelnosti u kardiologiji. Balneoclimatologia, Niška Banja, maj 2007.Volumen 31,Broj 2. 20-24.
Zorka Pekmezović Jednogodisnje pracenje neizolovanog Infarkta miokarda desne komore u koronarnoj jedinici Internist,jun-septembar 2009.
Pekmezovic Z.,Pekmezovic M.,Nestorovic Ultrasonograph and vectorcardiograph Evaluation of Heart Insufficienty in Dilatative Cardiomyopaththy. 6th International Congress on Coronary Artery Disease,Medimond S.r.l Monduzzi Editore,International Proceedings Division,Bologna,2005.291-295. Rad je na Kongresu svrstan medju radove koji su bili nosioci inovacija u kardiologiji. Isti rad je bio u konkurenciji za oktobarsku nagradu grada Beograda,2006.
Zorka Pekmezović, A.Arežina, M.Ristić, J.Andrejić-Kalaba, Disekcija aorte u Marfanovom sindromu. Opšta Bolnica Pančevo,Interno odelenje ,kardiologija, DZ “Dr Sima Milošević”, Beograd,KBC “Bežanijska Kosa”,Beograd. Aktuelnosti u kardiologiji 3, Balneoclimatologia,maj 2011.Volumen 35.Broj 2.89-95.
Potkonjak D.,Filipović N., Bekan Z Praćenje koncentracija prirodnih poliamina u urinu i tkivima fibroma i karcinoma kože i dojke kod ljudi. Institut za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sarajevo. Dom zdravlja „26 oktobar„ Čapljina. 7. Kongres farmakologa Jugoslavije, Zadar, 8-11. X 1979.Abstrakt.16.
Pekmezović-BekanZ.,Barjaktarović J.,Važić M., Jevtović R.,Milanović D Incidencija poremećaja ritma i asimtomatskih ishemija kod hipertenzivnih bolesnika. Simpozijum o hipertenziji, Sava Centar 11-12 novembra 1994.
Pekmezović Z.,et Simptomatske i asimptomatske ishemije miokarda i ventrikularni poremećaji ritma kod hipertenzivnih bolesnika praćenih Holter-monitoringom. Kardiologija 1955. Volumen 16. Suppl.1XI Kongres kardiologa Jugoslavije,Beograd 1995 . N0 416. str. 106.
Pekmezović Z.,Barjaktarović J.,Važić M., Šurbat R.,Gavrilović S.,Jevtović R.,Milanović D., Stanojević N. Zastupljenost koronarne i ulkusne bolesti u koronarnoj jedinici Bolnice Pančevo praćena u periodu 1990-1994. Kardiologija 1955, Volumen 16. Suplement 1 XI Kongres kardiologa Jugoslavije 1995.N0P-483 str.125
Pekmezović Z.,Šurbat R.,Barjaktarović J.,Važić M.Jevtović R.,Milanović D.Djurović N. Uloga vektorkardiograma u otkrivanju sindroma preekscitacije komora. Jubilarni aprilski susreti zdravstvenih radnika Vojvodine 1996.Vrnjačka Banja ,35-36
Pekmezović Z., Šurbat R. Barjaktarović J.,Važić M., Jevtović R.,Milanović D Detekcija koronarne bolesti 24-satnim kontinuiranim EKG-om. Jubilarni aprilski susreti zdrastvenih radnuka Vojvodine 1996.Vrnjačka Banja,34-35.
Pekmezović Z.,BarjaktarovićJ.,Šurbat R.,Važić M.,Jevtović R.,,Milanović D.,Ristić M. Supraventrikularni poremećaji ritma i sprovodljivosti kod bolesnika sa hipertenzijom praćenih 24-časovnim EKG-om. XIII Kongres lekara Srbije.1996.Abstrakti.Str.140.
Pekmezović Z.,Barjaktarović J.,Šurbat R.,Jevtović R.,Milanović D.,Gavrilović S.,Stanojević N.,Andjelković D. Frekventnost udruženosti koronarne i ulkusne bolesti u Koronarnoj jedinici Bolnice Pančevo u periodu 1991-1995.. XIII Kongres lekara Srbije 1996. Abstrakti.Str.141.
Pekmezović Z., Šurbat R. Barjaktarović J.,Važić M., Jevtović R.,Milanović D Cirkadijalni ritam pojave aritmija kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom praćenih 24-satnim kontinuiranim EKG-om. 1996.Vol.17.Suppl.1.II Kongres kardiologa Srbije N0P-375.86.
Pekmezović Z.,Šurbat R.,Važić M.,Barjaktarović J.,Ristić M.,Živković R.,Milanović D. Uloga vektorkardiograma u proceni ishemijske bolesti miokarda.. Kardiologija 1996. Volumen 17.Supl.1.II Kongres kardiologa Srbije, 1996.N0 P-342.78..
Pekmezović Z.Šurbat R.Važić M.JevtovićR. Ristić M. Grbić D Detekcija koronarne bolesti Holter monitoringom Internistički dani lekara Jugoslavije. Igalo ,oktobra 1996. Abstrakt.str.33.
Jevtović R.,Pekmezović Z. Et Značaj prethodne angine pektoris kod bolesnika sa akutnim infarktom u protekciji miokarda:. „Ischemic preconditioning“.Kardiologija 1955. Volumen 16. Suppl. 1.XI Kongres kardiologa Jugoslavije.1995.N0072 str.26.
Milanović D.,Pekmezović Z.et Produkcija slobodnih kiseoničkih radikala i plazma aktivnosti ekstracelularne superoksid dizmutaze kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda tretiranih trombolitičkom terapijom.. Kardiologija 1955.,Vol.16. Suppl.1.XI Kongres kardiologa Jugoslavije. 1995.N0 P-545. Str.141.
Milanović D.,Pekmezović Z. Heparinom indukovano povećanje plazma aktivnosti ekstracelularne superoksiddizmutaze kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda tretiranih trombolitičkom terapijom. Kardiologija 1995.., Volumen 16. Suppl. 1.XI Kongres kardiologa Jugoslavije.Beograd 1995.N0 P 620.str.159.
Milanović D.Pekmezović Z. CSignifficance of Previosus Angina Pectoris in Limitation Infarct Size and Early Mortality After Acute Myocardial Infarction in Regard to Mechanismus of Ischemic Preconditioning. The Jurnal of Heart Failure Vol.3 Number 1 N0 512., 128. 4The World Congress on Heart Failure,Jerusalem,1996.
Milanović D.Jevtović R.Barjaktarović J.,Važić M.,Mileusnić M.Pekmezović Z.,Nešković A.,Popović A.: Preinfarction angina:Relation between onset of angina and its effect on first acute myocardial infarction. General Hospital and Pančevo Belgrade, Yugoslavia, Cardiovascular Insitute,Dedinje,Yugoslavia.European Heart Journal. Vol.18. Abstract Suppl.P 1657., 286.XIX the Congress of the European Society of Cardiology. Stocholm.1997.
Zorka Pekmezović , R.Šurbat, M.Važić, R.Jevtović, D.Grbić, D.Milanović, Interno odelenje Bolnice Pančevo Cirkadijalni ritam pojave ishemije miokarda kod bolesnika sa esencijalnom arterijskom hipertenzijom praćenih holter monitoringom. IV Simpoziujum o Hipertenziji , 22-23 novembra 1996. Podgorica 119
Z.Pekmezović, R.Šurbat, M.Važić, D.Milanović, R.Jevtović, G.Veljović, ZC „Južni Banat“ Interno odelenje Bolnice Pančevo Ishemijska bolest u Koronarnoj jedinici Bolnice Pančevo u periodu NATO agresije, XIV Kongres lekara Srbije i Kongres lekara otadžbine i dijaspore, sa medjunarodnim učešćem,21-24.maj 2000.Centar Sava,Beograd
D.Milanović, R.Jevtović, Z.Pekmezović,D.Simić. Preinfarction Angina as a Clinical Evidence of „Ischemic Preconditioning“:Relationship Between Onset of Preinfarction Angina and its Effect on First Acute Myocardial Infarction. IV Kongres Kardiologa Srbije,Beograd,Sava Centar,17-20 oktobar.2002. Abstrack book.P46
D.Milanović, R.Jevtović, S.milošević, Z.Pekmezović, D.Simić Mortalitet kod pacijenata sa poremećajima ritma i sprovodjenja nastalim posle prvog akutnog infarkta miokarda:desetogodišnje praćenje. IV Kongres Kardiologa Srbije,Beograd, Sava Centar,17-20 oktobar. 2002. Abstrack book.P81
Z.Pekmezović, R.Šurbat, D.Milanović, R.Jevtović, S.Marinković Importance of vectorcardiography for evaluation of ischemic disease. IV KongresKardiologa Srbije, Beograd, Sava Centar, 17-20 oktobar.2002. Abstrack book. P150
Zorka Pekmezović, M.Ristić, M.Važić, D.Milanović, R.Šurbat, ZC „Južni Banat“ Interno odelenje DZ Pećinci. Uspešnost terapije streptokinazom kod pacijenta sa akutnim infarktom miokarda praćena vektorkardiografski V kongres Interne medicine Jugoslavije.I Kongres Kliničke farmakologije,Beograd,17-21 oktobar 1999.Zbornik radova
Z.Pekmezović, D.Grbić, R.Šurbat, M.Ristić, M.Važić, S.Tomić-Mihajlović, ZC „Južni Banat“,Bolnica Pančevo,ZZZZ, Pančevo, DZ, Pećinci Korelacija arterijske hipertenzije i vrednosti holesterola sa vektorkardiografskim nalazom. I Kongres Jugoslovenske lige za hipertenziju,04.-08.oktobar 1998.Beograd. Zbornik radova,105.Abstract.
Zorka Pekmezović, D.Grbić, G.Veljović, R.Jevtović, D.Milanović, R.Šurbat, M.Ilić The relationschip of psychosocial factors to coronary heart disease in coronary unit of Hospital in Pančevo VI MITTELEUROPE-Countries Congress of Internal Medicine /17/Jun 24-27,2001 Igalo,Yugoslavia Mediterranean Health Center Abstract book N1
Zorka Pekmezović, D.Grbić, R.Surbat, M.Važić, M.Ristić, G.Veljović Ischemical disease in coronary unit of hospital in Pančevo during NATO agression on Yugoslavia Departmant of Internal Medicine, General Hospital of Pančevo,BelgradeSerbia, Yugoslavia 3 th International Congres on Coronary artery disease Lyon,France,october 2-5,2000. Abstract 217
Z.Pekmezović, R.Šurbat, M.Važić, M.Ristić, R.Živković, D.Milanović General Hospital Pančevo,DZ Pećinci,DZ „ Stari grad“ Bgd.Yugoslavia: Role of Vectorcardiogram in evaluation of ischaemic heart disease 70th EAS Congress. Geneva,Switzerland,September 6-9,1998.31 (Abstracts,page 33)
Zorka Pekmezović, Svetozar Gavrilović, Mira Ristić, Ratko Popović, Aleksandrija Sulov, Dragica Bakić Dept. of Internal Medicine, Medical Centar Dept.of Gastroenterological Medicine, MC,Home Health, Belgrade, Dept.of Neurological Medicine, MC.Dept.of Pulmological Medicine,MC;ORL, MCPančevo, Serbia et Montenegro Silent ischemia of myocardium intoxicated with vinylchloride monomer.4Th International Congress on Coronary Artery Disease-From prevention to intervention-ICCAD Florence,Italy,october 19-22,2003.The Journal of Coronary Artery Dysease Volumen 5,Number 1.Abstrackts,758.
Z.Pekmezović, M.Mate, T.Đorović, M.Konjević, M.Ristić, J.Andrejić, Interno odelenje Bolnice Pančevo, ZZZZ Pančevo. DZ „Dr S.Milošević“, KBC „Bežanijska Kosa Interno odelenje Bolnice Pančevo Implantacija veštačke valvule pacijentu sa aortnom stenozom i insuficijencijom uzrokovanom infektivnim endokarditiso. 2.Kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije i Crne Gore. Begrad, 8-10. Novembar 2006.
Z.Pekmezović, M.Ristić, J.Andrejić, (Beograd,Pančevo). Modifikacija lipoproteinskog statusa statinima. Drugi kongres o hiperlipoproteinemijama Srbije, sa medjunarodnim učešćem, Novi Sad,17-19. septembar 2008.
Zorka Pekmezović, D.Babić, R.Šurbat, D.Milanović, R.Jevtović Akutni infarkt miokarda u Opštoj Bolnici Pančevo u vreme 78 dana NATO bombardovanja.ZC „Južni Banat“ Interno odelenje Bolnice Pančevo. Institut za statistiku i informatiku MF Univerzitet u Beogradu. VI Kongres Interne medicine Jugoslavije, Beograd, 12-15.novembar 2000. Zbornik sažetaka .str.52.
Z.Pekmezović ,R. Šurbat, M.Važić, R.Jevtović, M.Ristić, D.Grbić :Interno odelenje Opšte Bolnice Pančevo,DZ Pećinci,ZZZZ Pančevo Detekcija koronarne bolesti Holter-monitoringom. Internistički dani lekara Jugoslavije.1996. Igalo, Zbornik radova, Mediteranski centar Igalo 01-05.10.1996.
Z.Pekmezović, R.Šurbat, M.Važić, M.Ristić, R.Živković, R.Jevtović, D.Milanović. Značaj Vektorkardiografije u detekciji preekscitacionom sindroma komora (Wolf-Parkinson-White syndroma). ZC „Južni Banat“,Interno odelenje Bolnice Pančevo,DZ Pećinci DZ „Stari Grad „,Beograd .XII Kongres Kardiologa Jugoslavije,Herceg Novi, 14-18.juni 1998.Volumen 19,suplement 1. P 81
R. Jevtović, D. Milanović, M.Mileusnić, Z.Pekmezović, D.Simić, Opšta bolnica Pančevo, Univerzitetski klinički centar , Beograd Rana rezolucija ST-segmenta posle trombolize je bolji prediktor ranog i kasnog kliničkog toka kod prednjeg nego kod donjeg akutnog infarkta miokarda. XIII Kongres Kardiologa Jugoslavije, 17-20 oktobra 2001. Novi SAD , Sažeci Radova-Suplement. 029 str.7
Z.Pekmezović, R.Šurbat, R.Jevtović, D.Milanović, M.Ilić-Milovanović, ZC „ Južni Banat “ Interno odelenje Bolnice Pančevo Cirkadijalni ritam pojave ishemije miokarda kod bolesnika sa esencijalnom arterijskom hipertenzijom praćenih Holter monitoringom. XIII Kongres Kardiologa Jugoslavije, Novi Sad 17-20.X 2001.Zbornik sažetaka,P435.strana 102.
D.Milanović, R.Jevtović, M.Mileusnić, Z.Pekmezović, D.Simić. Opšta Bolnica Pančevo, IKVB, Univerzitetsko klinički centar, Beograd Rani desetogodišnji mortalitet kod pacijenata sa poremećajima ritma i sprovodljivosti nastalim posle prvog akutnog infarkta miokarda. XIII Kongres kardiologa Jugoslvije,Novi Sad,17-20 .X 2001.Zbornik sažetaka, P440,str.103.
Pekmezović Zorka, J.Barjaktarović,R. Šurbat, M.Važić, R.Jevtović, D.Milanović, M.Ristić. Supraventrikularni poremećaji ritma i sprovodljivosti kod bolesnika sa hipertenzijom praćenih 24-časovnim EKG XIII KONGRES LEKARA SRBIJE sa medjunarodnim učešćem,Vrnjačka Banja, 26-30 .maj 1996.Zbornik sažetaka .140
Z. Pekmezović, R.Popović, S.Gavrilović, A.Suslov, D.Bakić, D. Žilović , Interno, neurološko,pulmološko, Orl, Infektivno odeljenje Bolnice u Pančevu Akutno trovanje vinil-hlorid-monomerom u vreme NATO agresije i manifestacije intoksikacije u hroničnoj ekspoziciji. V Simpozijum urgentne medicine sa medjunarodnim učešćem, Zbornik sažetaka, Kopaonik, 6-9.juna 2002.
Z.Pekmezović,J.Andrejić-Kalaba,M.Ristić,S.Marinković,ZC „Južni Banat“,Interno odelenje Bolnice Pančevo,KBC „Bežanijska Kosa“,DZ „Dr S.Milošević“,Beograd Šta posle Streptokinaze? Koje je optimalno vreme vreme čekanja invazivne dijagnostike i eventualne hirurške intervencije? Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, IKVB, Sremska Kamenica 20-22.XI 2003. Zbornik sažetaka .85.
M.Ristić, B.Marjanović, Z.Pekmezović, J.Andrejić-Kalaba,M.Katunac, DZ „dr Simo Milošević“,OB Pančevo,KBC „Bežanijska Kosa“,Beograd Periferna okluzivna arterijska bolest na terenu prisutnih potencijalno promenljivih faktora rizika. Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, IKVB, Sremska Kamenica 20-22.XI 2003.P2
M.Ristić, B.Marjanović, Z.Pekmezović, J.Andrejić-Kalaba, M.Katunac, DZ „dr Simo Milošević“, OB Pančevo, KBC „Bežanijska Kosa“, Beograd Kardiohirurški zahvati-posthospitalni tretman u fokusu ambulantno dispanzerske rehabilitacije. Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, IKVB, Sremska Kamenica 20-22.XI 2003.P4.
J.Andrejić, M.Zdravković, N.Spasić, Z.Pekmezović, M.Ristić, M.Žaja, B.Milovanović, M.Krotin. KBC „Bežanijska Kosa“, Beograd, KBC „Zvezdara“, Beograd, Opšta Bolnica Pančevo, DZ „Dr Simo Milošević“, Beograd Ravaskularizacija miokarda kod asimptomatskih koronarnih bolesnika. Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije,IKVB,Sremska Kamenica 20-22.XI 2003.P11.
Z.Pekmezović, S.Milošević, M.Marjanović, N.Kozarević, B.Marčetić, J.Andrejić, M.Ristić Uspešnost antikoagulantne i trombolitičke terapije u lečenju plućne embolije-prikaz slučaja XVII Kongres udruženja kardiologa Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, 18-21.oktobra 2009. Zbornik sažetaka .336
Z.Pekmezović, ZC „Južni Banat,Interno odelenje Bolnice Pančevo 24-satni Holter-monitoring u noćnoj apneji. XVII Kongres udruženja kardiologa Srbije sa medjunarodnim učešćem.Beograd,18-21.oktobra 2009.P374
S. Banković,M.Ristić, Z.Pekmezović, J.Andrejić-kalaba, M.Katunac Ko-morbiditet hroničnih pušača od kardiološkog do otorinolaringološkog stanja u fokusu značaja primarne prevencije XVII Kongres udruženja kardiologa Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, 18-21.oktobra 2009.215
M.Ristić, M.Jovović, B.Zorić, D.Martinović, N.Filipović, Z.Pekmezović, J.Andrejić-Kalaba Komparacija Atorvastatin i Simvastatin u praćenju lipidnog profila posle primarne perkutane koronarne intervencije i hirurške revaskularizacije miokarda XVII Kongres udruženja kardiologa Srbije sa medjunarodnim učešćem.Beograd,18-21.oktobra 2009.P41
M.Ristić, M.Jovović, B.Zorić, D.Martinović, N.Filipović, Z.Pekmezović, J.Andrejić-Kalaba Amiodaron u prevenciji iznenadne srčane smrti i kompleksnih aritmija posle hirurške revaskularizacije miokarda. XVII Kongres udruženja kardiologa Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd,18-21.oktobra 2009.P74
Pekmezović Z., J.Barjaktarević, R.Šurbat, R.Jevtović, D.Milanović, S.Gavrilović, N.Stanojević, D.Andjelković Frekventnost udruženosti koronarne i ulkusne bolesti u koronarnoj jedinici Bolnice Pančevo u periodu 1991-1995.ZC „Južni Banat“ Interno odelenje Bolnice Pančevo XIII Kongres lekara Srbije sa medjunarodnim učešćem,Vrnjačka Banja, 26-30.maj 1996. Zbornik sažetaka.141
.Z.Pekmezović, D.Babić, R.Šurbat, D.Milanović, M.Ristić, R.Jevtović, M.Važić ZC „Južni Banat“, Interno odelenje Bolnice Pančevo, Institut za statistiku MF Univerziteta u Beogradu, DZ Pećinci Hipertenzija i Dislipidemije kao riziko faktor za koronarnu bolest u Koronarnoj jedinici Bolnice Pančevo u vreme 78 dana bombardovanja SR Jugoslavije III Kongres kardiologa Srbije,12-15 XII 2000. Sažetak radova-Suplement. P-175,str.44
D.Milanović, R.Jevtović, M.Mileusnić, Z.Pekmezović, A.D.Popović, A.Nešković, Prognostički značaj atrijalne fibrilacije/flatera posle prvog akutnog infarkta miokarda .Opšta Bolnica Pančevo,IKVB „Dedinje" III Kongres kardiologa Srbije,12.-15.XII 2000,Zbornik sažetaka,.3123,str.Milanović, R.Jevtović,M.Mileusnić, Z.Pekmezović, A.D.Popović, A.Nešković, Opšta Bolnica Pančevo, IKVB „Dedinje“. III Kongres kardiologa Srbije, 12.-15.XII 2000, Zbornik sažetaka,134,str.34
D.Milanović, R.Jevtović, M.Mileusnić, Z.Pekmezović, A.D.Popović, A.Nešković, Opšta Bolnica Pančevo, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd Rana rezolucija ST-segmenta posle trombolize je bolji prediktor ranog i kasnog kliničkog toka kod prednjeg nego kod donjeg akutnog infarkta miokarda. III Kongres kardiologa Srbije,12.-15.XII 2000,Zbornik sažetaka,P207,str.52
Milanović, R.Jevtović, M.Mileusnić, Z.Pekmezović, A.D.Popović, A.Nešković Kliničke karakteristike kao prediktori mortaliteta kod pacijenata sa prvim akutnim infarktom miokarda. Opšta Bolnica Pančevo,Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje,Beograd. III Kongres kardiologa Srbije,12.-15.XII 2000,Zbornik sažetaka,P208,str.52.
Z. Pekmezović, M.Pekmezović, M.Mate ,M.Konjević. T.Djorović, M.Ristić, ZC „Južni Banat“, Medical faculty of Belgrade University, ZZZZ Pančevo. DZ „Dr Simo Milošević“ Beograd, Pančevo Annual tracking of morbidity and mortality in coronary unit of general hospital Pančevo Vojvodina. 4th Congress of the assciation of cardiologists and angiologists of Bosnia and Herzegovina,Book of abstracts.Mostar 17maj - 19 maj 2007.28-29.
Z.Pekmezović, M.Mate, ZC „Južni Banat“, Interno odelenje Pančevo Serbia and Montenegrop: Obesity as an indepedent risk factor in cardiovascular diseases. 4th congres of the association of cardiologists and angiologists of Bosnia and Herzegovina, Mostar, 17-19 may 2007.Book of Abstracts.40-41
Z.Pekmezović, M.Konjević, M.Mate,T., Djorović. J.Andrejić, ZC „Južni Banat“ , Pančevo, ZZZZ Pančevo, KBC „Bežanijska Kosa“, Beograd, Pančevo Serbia and Montenegro,Silent ischemia of myocardium intoxicated with viniylchloride monomer 4th Congress of Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina,17-19.may 2007.Mostar,63-64.
Z.Pekmezović, M.Mate , T.Djorović,M .Konjević, M.Ristić, J.Andrejić, ZC „Južni Banat“, ZZZZ Pančevo, DZ „Dr Simo Milošević“, KBC „Bežanijska Kosa“, Beograd, Pančevo, Serbia and Montenegro. An arteficial valve implantation in the patient with aortic stenosis and insufficiency caused by infective endocarditis. 4the Congress of the association of cardiologists and angiologists of Bosnia and Herzegovina,Mostar,17-19 maj 2007.
Zorka Pekmezović, D.Grbić, G.Veljović, R.Jevtović, D. Milanović, R.Šurbat, M.Ilić, ZC „Južni BANAT“Interno odelenje Bolnice Pančevo, ZZZZ Pančevo Ishemijska bolest u Koronarnoj jedinici Bolnice Pančevo u periodu NATO agresije Kongres Ratne Medicine, IV/1. Sa medjunarodnim učešćem (ratne i poratne posledice).Banja Luka,23-27. Maj 2001
Zorka Pekmezović, D.Grbić, R.Surbat, M.Važić, M.Ristić, G.Veljović Departmant of Internal Medicine,General Hospital of Pančevo,BelgradeSerbia,Yugoslavia: Ischemical disease in coronary unit of hospital in Pančevo during NATO agression on Yugoslavia 3th Intewrnational Congres on Coronary artery disease Lyon,France,october 2-5,2000. Abstract 217
Z.Pekmezović, Z.Nestorović, M.Pekmezović, M.Konjević Vectorcardiographic, spectperfusion scintigraphic and echocardiographic evaluation of myocardial infarctus size. 19the Annual Meeting of the Mediterranean association of cardiology and cardiac MACCS surgery Opatija,Croatia,Septembar 27-30,2007.
Z.Pekmezović. M.Pekmezović, Z.Nestorović Ultrasonograph and Vectorcardiograph Evaluation of Heart Insufficiently in Dilatative Cardiomyopathy Proceeding of the 6the International Congress on Artery Disease.Instambul,October 29,November1,2005.291-295.
Zorka Pekmezović A yearlong tracking of non isolated right ventricle myocardial infarction in coronary care unit.ZC „Južni Banat“ Pančevo 14th World congress on heart disease, the international Academy of Cardiology annual scientific sessions 2008.Toronto,july 26-29,2008.
Zorka Pekmezović, J. Andrejić Predictive value of metabolic syndrome in patients with silent myocardial ischemia typ I Chon-7years follow-up.KBC „Bežanijska Kosa“,ZC „Južni Banat“Pančevo XVI Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery MACCS , Bodrum ,Turky,25-29.septembra 2004.
Z.Pekmezović, ZC „Južni Banat“, Interno odelenje Bolnice Pančevo Ehokardiografska i vektorkardiografska procena srčane insuficijencije u dilatativnim kardiomiopatija Prvi kongres Jugoslavenskog udruženja za ehokardiografiju YUECHO1, Beograd,21-23.oktobar 2004.
Z.Pekmezović, ZC „Južni Banat“ Pančevo Akutno trovanje vinil-klorid-monomerom u vreme Nato agresije i manifestacije u hroničnoj ekspoziciji V simpozijum Urgentne medicine Kopaonik, 6-9 jun 2002.
Z.Pekmezović ZC „Južni Banat“, Pančevo Importance of vectorcardiography for evaluation of ischemic disease 73rd Congress of the European Atherosclerosis Society Salcburg,7-10 jul,2002.Abstracts books.
Z.Pekmezović, ZC „Južni Banat“ Pančevo Vektorkardiografija u dijagnostici koronarne bolesti. IV Kongres kardiologa Srbije.Beograd,17-20 oktobra 2002. Zbornik radova 1
M.Ristić, B.Zorić, M.Jovović, M.Pirnat, S.Rogošić, M.Katunac, B.Spasenović, Z.Pekmezović, Z.Dimitrijević, DZ „Dr „S.Milošević“, Beograd, OB Pančevo, Interno odelenje, DZ Rakovica Hipertenzija u fokusu i hronična bubrežna insuficijencija.Kardionefrologija III Simpozijum iz kardionefrologije sa medjunarodnimučešćem. Niš, 9.maj 2007.
Zorka Pekmezović, M.Pekmezović, M.Ristić, M.Mate, T.Djorović, J.Andrejić, S. Marinković : A therapeutic approach in patients with acute coronary syndrome in coronary care unit.Department of Internal Medicine.General Hospital Pančevo,Serbia and Montenegro,Medical School Belgrade,Serbia end MontenegroHH „Dr Sima Milošević“,Belgrade.HC „Južni Banat“,Pančevo,Sebia and Montenegro .Clinical Center „Bežanijska Kosa“, Department of Internal medicine, Pančevo,Serbia and Montenegro.Abstract book of the Acute Cardiac Care Congress,21-24 october 2006,Prague,CZECH Republic. Suplement 2/2006/Volumen8/www.tandf.no/acc.33
Z.Pekmezović, M.Pekmezović, M.Konjević, M.Ristić, J.Andrejić, D.Slavković,S.Marinković, M.Mate Lipoproteinaemia“s influence to acute coronary Syndrome 97.General Hospital Pančewvo,Serbia and Montenegro,Medical School ,Belgrade,Serbia and Montenegro,Department of ainternal medicine,Medical Center,Pančevo,Serbia and montenegro,HH „Dr Sima Miloševič“Belgrade,Serbia and Montenegro .Clinical Center „Bežanijska Kosa“,Beograd,Serbia and Montenegro. Department of Internal medicine,Pančevo,Serbia and Montenegro. Abstract book of the Acute Cardiac Care Congress, 21-24 october 2006, Prague, CZECH Republic. Suplement 2/2006/Volumen8 /www.tandf.no/acc.97.
Z.Pekmezović, M.Mate, M.Ristić, J.Andrejić A yearlong tracking of non isolated right ventricle myocardial infarction in women in coronary care unit. MC „Južni Banat“,Pančevo,Serbia HH „Dr Sima Milošević,Belgrad, Serbia; KHC „Bežanijska Kosa“,Belgrade,Serbia. Abstract book of the Acute Cardiac Care Congress,25-28 october 2008,Versailles,France. Suplement 3/2008/Volumen 10/www.informaworld.com/acc.40
M.Jovović, M.Ristić, Z.Dimitrijević, Z.Pekmezović, J.Andrejić-Kalaba, DZ “Dr Sima Milošević“,Beograd,Dom zdravlja Rakovica,Opšta Bolnica Pančevo ,KBC „Bežanijska Kosa“.Beograd Intrakoronarni stentovi-ehokardiografska studija u posthospitalnom periodu. 2.Kongres Ehokardiografskog udruženja Srbije, Sava Centar,Beograd,2-3.oktobar 2008.Knjiga sažetaka radova.P30.
M.Ristić, M.Jovović,Z.Dimitrijević, Z.Pekmezović, J.Andrejić-Kalaba. Ehokardiografija u preliminarnoj studiji visokog kardiovaskularnog rizika- značaj rane detekcije.DZ “Dr Sima Milošević“, Beograd, Dom zdravlja Rakovica, Opšta Bolnica Pančevo ,KBC „Bežanijska Kosa“.Beograd 2.Kongres Ehokardiografskog udruženja Srbije,Sava Centar,Beograd, 2-3.oktobar 2008.Knjiga sažetaka radova. P31
Zorka Pekmezović, M.Ristić, J.Andrejić Ehokardiografska i vektorkardiografska evaluacija postinfarktivne aneurizme leve komore.Opšta Bolnica Pančevo , DZ“Dr Sima Milošević“, KBC „Bežanijska Kosa“. Beograd.2.Kongres Ehokardiografskog udruženja Srbije ,Sava Centar, Beograd, 2-3.oktobar 2008. Knjiga sažetaka radova.P34.
M.Ristić, M.Jovović, B.Zorić, M.Pirnat, A.Krivokapić, Z.Pekmezović, J.Andrejić Perindopril-monoterapija u kontroli koronarne bolesti i arterijske hipertenzije.Potpuna kardiovaskularna zaštita-Prikaz slučaja. DZ“Dr Sima Milošević“,Beograd,Dom zdravlja Rakovica,Opšta Bolnica Pančevo ,KBC „Bežanijska Kosa“.Beograd XVIII Kongres Udruženja kardiologa Srbije, sa medjunarodnim učešćem, Beograd,24-27.novembar 2011. Zbornika sažetaka.P409.
Z.Pekmezović, O.Mišić- Kostić, A.Arežina, G.Vukomanović, M.Ristić, J.Andrejić. Opšta Bolnica, Pančevo Interno i Dečije odelenje, Dječija Univerzitetska Klinika, Tiršova,Beograd, KBC „Bežanijska Kosa" Naprasna smrt sportiste sa Wolf-Parkinson-White sindromom. XVIII Kongres Udruženja kardiologa Srbije, sa medjunarodnim učešćem,Beograd,24-27.novembar 2011.Zbornika sažetaka.P398.
Z.Pekmezović, O.Mišić, Kostić, A,Arežina, M.Ristić, M.Ristić, J.Andrejić, G.Vukomanović, M.Milošević Sudden cardiac death of the athlete with Wolf-Parkinson-White syndrome Pančevo, Belgdrade, Serbia. Mediterranean Cardiiology Meeting,Catania. May 29-31.2011. Abstract boock
. J.S.Andrejić,Z.Pekmezović,M.Ristić Prevalence of the metabolic syndrome with patients who underwent coronary artery bypass grafting.Clinical Cardiology Dept.,“Bežanijska Kosa“,Belgrade,Dept.of Internal Medicine,Medical Center , Pančevo,Health Center „Dr S.Milošević“,Belgrade,Serbia and Montenegro 6the International Congress on Coronary Artery Disease From Prevention to Intervention. Istambul, Turkey, October 29-November 1, 2005. The Journal of Coronary Artery Dysease Volumen 6,Number 1.Abstracts, 115.
Z.Pekmezović, Z. Nestorović, M.Pekmezović, M.Ristić, J.Andrejić, S.Marinković Ultrasonographic and vectorcardiographic evaluation of cardiac insufficiency in dilatative cardiomyopathy.Medical Centre,Department of Internal Medicine,Pančevo,Institut of Biophysic.Medical Faculty Belgrade,HH „Dr S.Milošević“,CHC „Bežanijska Kosa“,Belgrade,Serbia and Montenegro. 6the International Congress on Coronary Artery Disease From Prevention to Intervention,Istambul,Turkey,October 29-November 1,2005. The Journal of Coronary Artery Dysease Volumen 6,Number1. Abstracts 367
Milanović D.,Jevtović R.,Barjaktarović J.,Važić M.,Mileusnić M., Ivanov D.,Pekmezović Z.,Popović A., Belgrade, Yugoslavia Clinical outcome and long –term prognosis between and non-smokers after ferst acute myocardial infarction 5The congress on heart failure. Washington,DC,USA,may 11-14,1997. S095.
Jevtović R., Pekmezović Z.,et al Rani i jednogodišnji klinički tok kod 538 pacijenata sa prvim Q-talas akutnim infarktom miokarda. Kardiologija 1966.Vol.17.Supl.1.II Kongres kardiologa Srbije,1966.No 101. 19.
Stanojević N., Šurbat R. Pekmezović Z. ,et al Cholelithiasis and diabetes 5The Kongres of gastroenterology and hepatology. Ohrid.1996.No46.98.
Stanojević N., Šurbat R., Pekmezović Z. Et al Klinički sindromi hijatalnih hernija. Arch.Gastroenterohepatol.1996;15 Suppl.7:S56-S85.
Milanović D., Jevtović R.,Barjaktarović J., Važić M., Mileusnić M. ,Ivanov D., Pekmezović Z., Popović A., Belgrade , Yugoslavia Prevalence of coronary risk factors in patients with acute myocardial infarction in 1977-1979 compared to 1992-1995. 5The World congress on heart failure,Washington,DC,USA,may 11-14.,1997.P202.
Milanović D. Jevtović R., Barjaktarović J.,Važić M., Mileusnić M., Ivanov D., Pekmezović Z., Popović A Belgrade, Yugoslavia. Significance of preinfarction angina pectotis on clinical outcome and long term prognosis after first acute myocardial infarction a clinical correlate to ischemic preconditioning 5The World congress on heart failure.Washington,DC,USA.may 11-14.1997.S002.
Milanović D., Jevtović R., Barjaktarović J., Važić M., Mileusnić M., Ivanov D., Pekmezović Z.,Popović A.,Belgrade,Yugoslavia Incidence and prognostic significance of atrial fibrilation/flutter following first acute myocardial infarction 5The World congress on heart failure .Washington,DC,USA,may 11-14,1997. S090.
Kozarević Dj. i sar.,Pekmezović Z. Jednokratna primena Zorkaptila u monoterapiji arterijske hipertenzije.Najnovija iskustva terapijske primjene Kaptoprila I Kongres kardiologa Srbije,Kopaonik 24-28.jun 1992.
Mirjana Ristić, M.Jovović, B.Zorić, M.Pirnat, M.Gordić, Z.Pekmezović, J.Andrejić. DZ „Dr S.Milošević“ Beograd. OB Pančevo,KBC „Bežanijska Kosa“Beograd Sumnja na razvoj plućne hipertenzije kod bolesnika sa čestim recidivom duboke venske tromboze potkolenica na terenu primarnih varikoziteta-incijalnihambulantni pregled. Prikaz slučaja.
Mirjana Ristić, B.Zorić, M.Jovović, M.Pirnat. M.Gordić, Z.Pekmezović, J.Andrejić Od incijalne dijagnostike poremećaja ritma isprovodjenja do primjene pejsmekera-značaj kontinuiranog ambulantnog praćenja u optimizaciji terapijskog pristupa-prikaz slučaja.DZ „Dr Sima Milošević“,Beograd.Opšta Bolnica Pančevo,KBC „Bežanijska Kosa Beograd.XI Kongres udruženja internista Srbije,knjiga rezimea,Volumen3,Suplement 1naučnog časopisa „Internist“,Naučnog časopisa internista Srbije,8-12.jun.2011.Vrnjačka Banja ,Srbija.
Z.Pekmezović, T.Djorović. M.Mate, M.Konjević, M.Ristić, J.Andrejić Praćenje QT-disperzije,ishemije i ventrikularnih aritmija,24-satnim Holter-EKG monitoringom.DZ „Dr S.Milošević“,KBC „Bežanijska Kosa“,Beograd,ZC“Južni Banat“Pančevo. XVI Kongres udruženje kardiologa Srbije sa medjunarodnim učešćem Beograd,14-17.oktobar 2007.Sažeci radova-Suplement1 Volumen 28.P34 str.9.
Z.Pekmezović, M.Ristić, J.Andrejić, M.Mate, T.Djorović, M.Konjević. ZC „Južni Banat“,Pančevo.DZ „Dr S.Milošević“,KBC „Bežanijska Kosa „ Beograd Riziko faktori u akutnom koronarnom sindromu XVI Kongres udruženje kardiologa Srbije sa medjunarodnim učešćem Beograd,14-17.oktobar 2007.Sažeci radova-Suplement1 Volumen 28. P331 str.69