Kardiološki pregled (EKG) sa ultrazvukom srca i izveštaj lekara specijaliste sa preporukom terapije

Ponuda obuhvata:
  • pregled od strane specijaliste interniste-kardiologa po sistemima sa elektrokardiogramom,
  • kompletan ultrazvučni pregled srca: M-mod, 2D, Color Doppler sa snimcima eventualnih patoloških promena i sa kompletnim numeričkim vrednostima,
  • konačan izveštaj sa zaključkom, savetom i preporukom terapije


Kardiološki pregled specijaliste interniste i subspecijaliste kardiologa sa ultrazvukom srca + Color Doppler sa zaključnim izveštajem!

Ponuda obuhvata:
  • pregled specijaliste interniste i subspecijaliste kardiologa po sistemima
  • ultrazvučni pregled M-mod, 2D
  • Color Doppler sa zaključnim izveštajem, ordiniranjem terapije i davanje saveta
  • Nalazi će biti objektivizirani numeričkim vrednostima i snimcima.


24-satni holter krvnog pritiska

Ponuda obuhvata: