Spektar usluga

Opšta interna medicina

Kardiologija

Dijagnostičke i terapijske intervencije

Saveti

Akcije

Dijagnostika

Ultrazvuk

Elektrokardiogram

Prostorni elektrokardiogram-Vektorkardiogram

24-satni Holter-EKG

24-satni Holter krvnog pritiska